Madde 1- TARAFLAR
İşbu Satış Ortaklığı Sözleşmesi,
SATIŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 6.Cadde No:13
Merkez/SİVAS adresinde mukim “Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” ve bağlı ortaklıkları
(Satış Ortakları) arasında akdedilmiştir.
Madde 2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ
Satış Ortaklığı Programı; satış ortaklarının 11 Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” firması
tarafından sağlanan hizmete ilişkin oluşturduğu yönlendirme modelini, bildirmiş oldukları web siteleri ve/veya
diğer internet kanalları üzerinden yayınlamalarını, yayınlanan referans bağlantısı sayesinde bebefix.com’a
sağlanan ziyaretçi trafiği ve satın alma işleminin tamamlanması ile 11 Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret
LTD. ŞTİ.” tarafından belirlenen bir ücrete hak kazanmasını kapsar.
Madde 3-YÜRÜRLÜK
11 Satış Ortağı”nın bebefix.goaffpro.com’a üye olması ve yayınlanan sözleşmeyi onaylamasının ardından
sözleşme yürürlüğe girecektir.
Madde 4-YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. 11 Satış Ortağı” panele üye olduktan sonra 11 Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” tarafından
11 Satış Ortağı” adına referans link ve indirim kuponu tanımlanır. “Satış Ortağı”nın sosyal medya kanallarında
paylaşmış olduğu bu bağlantı aracılığıyla bebefix.com’a ulaşan ziyaretçilerin 11 Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve
Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” tarafından belirlenen 30 günlük çerez (cookie) süresi içinde satın alma işlemini
gerçekleştirmesi durumunda ve indirim kuponu ile gerçekleştirilen satıştan “Satış Ortağı”, 11 Kiwi Life
Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” tarafından belirlenen ücreti almaya hak kazanır.
4.2. 11 Satış Ortağı” gerçek kişi ise en az 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Yayıncı henüz 18 yaşını doldurmamışsa,
velilerinden biri 11 Satış Ortaklığı” hizmetine kaydına onay vermelidir. 18 yaşının altındaki bir 11 Satış Ortağı”nın
veli onayı olmadan kaydı geçersiz olacaktır.
4.3. 11 Satış Ortağı” bu sözleşme ile yürürlükte bulunan mevzuata uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. 11 Satış Ortağı” yaptığı paylaşımların içeriğinin 11 Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” firma
kültürüne uygun olduğunu garanti etmektedir.
4.5. 11 Satış Ortağı” içeriğinin 11 Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.”in başkalarına da satış
ortaklığı verebileceğini kabul eder.
4.6. 11 Satış Ortağı” kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresinin korunmasıyla ilgili oluşabilecek sorunların kendi
sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
4.7. 11 Satış Ortağı” üyelik işlemlerinde vermiş olduğu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından kaynaklanan
sorunlardan sorumlu olacağını kabul eder.
Madde 5-ÖDEME KOŞULLAR!
5.1. “Satış Ortağı” ödeme bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde bebefix.goaffpro.com’da oluşturduğu hesabına
kayıt etmelidir. Ödeme bilgilerinin eksik ya da yanlış olmasından kaynaklanabilecek sorunlarda 11 Kiwi Life
Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” sorumluluk kabul etmemektedir.

 

5.2. “Satış Ortağı” bebefix.goaffpro.com’da oluşturduğu hesabı ile bekleyen ve hak edilen komisyonlarını
günlük/aylık olarak görebilecektir.
5.3. Müşteriden ödeme alınamaması/iade durumunda “Satış Ortağı”na komisyon ödenmeyecektir.
5.4. “Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” tarafından belirlenen komisyon oranı %5 tir.
5.5. “Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” komisyon oranını dilediği zaman değiştirebilecektir.
5.6. Fatura kesemeyen “Satış Ortakları”na %10 Stopaj kesildikten sonra kalan ücret hesaplarına
yatırılmaktadır. Yapılacak ödemelerde alt ödeme limiti 100.00 TL’dir
5.7. Komisyon kazançları, hak edişi takip eden bir sonraki ayın 15. günü hesabınızda tanımlı IBAN numaranıza
gönderilir.
Madde 6-TARAFLARIN İLİŞKİSİ
Satış Ortaklığı programı, taraflar arasında istihdam ilişkisi yaratmamaktadır. Satış Ortağı, “Kiwi Life Endüstriyel
Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.” adına herhangi bir teklif vermek veya bir beyanda bulunmak veya bir teklifi
kabul etmek bakımından herhangi bir yetkiye sahip değildir.
Madde 7- SINIRLAR
Satış Ortaklığı Programı ile doğan tüm sorumluluk, anlaşma şartlarımızı ihlal herhangi bir davranış için bu
Anlaşma uyarınca ödenen veya ödenecek toplam komisyonları geçmeyecektir.
Madde 8- SÜRE VE FESİH
8.1. Bu Sözleşme, Sözleşmeye taraf olan kişinin internet ortamında kabul etmesi üzerine yürürlüğe girecek ve
yürürlüğe girmesini takiben 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte kalacaktır.
8.2. Taraflar işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda 15 (onbeş) gün önceden bildirimde bulunmak koşulu ile
feshetme hakkına sahiptir.
8.3. Taraflardan biri, yürürlük süresi sona ermeden en az 15 (onbeş) gün önce diğer tarafa Sözleşmeyi sona
erdirmeye yönelik yazılı bildirimde bulunmaz ise Sözleşme aynı şartlarla kendiliğinde 1 (bir) yıl daha
uzayacaktır.
8.4. Sözleşme feshi sonucunda herhangi bir tazminat söz konusu olmayacaktır.
SATIŞ ORTAĞI Kiwi Life Endüstriyel Ürünler ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ